Atopowe zapalenie skóry. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Część I. Profilaktyka, leczenie miejscowe i fototerapia
Rekomendacje
2020-01-13 08:36:41
<p>Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 354-371</p>
Atopowe zapalenie skóry. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Część II. Leczenie ogólne oraz nowe metody terapeutyczne
Rekomendacje
2020-01-13 08:34:13
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 475-485
Stanowisko Zarządu Głównego i Sekcji Wenerologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zakaz edukacji seksualnej osób, które nie ukończyły 18 lat
Stanowisko PTDerm
2019-10-23 12:34:31
PTD
Rak podstawnokomórkowy skóry. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 107–126
Rak kolczystokomórkowy skóry i rak z komórek Merkla. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 127–149
Bielactwo nabyte. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 1–15
Kiła. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 2: kiła układu nerwowego, kiła u kobiet w ciąży oraz kiła wrodzona
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 582-592
Kiła. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 1: kiła wczesna i późna
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 563-581
Przewlekła niewydolność żylna – epidemiologia, klasyfikacja i obraz kliniczny. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 473–485
Przewlekła niewydolność żylna – patogeneza, diagnostyka i leczenie farmakologiczne. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 486–497
Mastocytoza. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 358–383
Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej
Konsensus
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 329–357