Rejestracja PTD - krok pierwszy

Informujemy, że autentyczność wprowadzonych danych jest weryfikowana za pomocą Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zapoznaj się z treściami informacyjnymi, określającymi cel przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Krok 1 / 6

PARTNERZY I PRZYJACIELE PTD