13th Georg Rajka Symposium „Solidarity in atopic dermatitis”.

W 1979 roku Georga Rajka zapoczątkował serię spotkań poświęconych atopowemu zapaleniu skóry (AZS), które przerodziły się w słynne sympozja gromadzące setki zainteresowanych AZS naukowców i lekarzy z całego świata. Sympozja stały się symbolem a jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń, spotkań z ekspertami, twórczych dyskusji w międzynarodowej atmosferze.


W tym roku po raz pierwszy Sympozjum zawita do Europy Centralno- Wschodniej i odbędzie się w Polsce. Inspirując się historią i tożsamością Gdańska nazywanego miastem wolności i solidarności, w międzynarodowym gronie, łącząc wielospecjalistyczne doświadczenia, poddamy debacie temat drogi do wolności od objawów choroby w aspekcie patogenezy, przełomów terapeutycznych i innowacji. 


Link do wydarzenia: https://isad.org/events/13th-georg-rajka-symposium-gdansk-2023


Serdecznie zapraszamy!