Data publikacji: 03.11.2023 Sekcja SCOPol- Skin Care in Organ Transplant Patients - Poland W dniu 20.10.2023 roku na spotkaniu sekcji SCOPol, w ramach XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w Gdańsku zaproponowano i przegłosowano nowy skład Zarządu Sekcji: Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Beata Imko-Walczuk Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, Copernicus - Podmiot Leczniczy sp. z o.o., Gdańsk Wiceprzewodnicząca Dr n. med. Karolina Komorowska-Jagielska Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny Sekretarz Dr n. med. Piotr Krajewski Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członkowie Zarządu Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny Prof. dr. hab.n. med. Grażyna Kamińska- Winciorek Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii; Zespół ds. Raka i Czerniaka Skóry, Narodowy Instytut Onkologii- Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gliwicach. Dr hab.n.med. Magdalena Ciążyńska prof. UM  Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej, Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Siedziba Sekcji SCOPol - Skin Care in Organ Transplant Patients - Poland Przychodnia Skórno-Wenerologiczna Copernicus - Podmiot Leczniczy sp.z o.o. ul Powstańców Warszawskich 1-2 80-101 Gdańsk email: bimko@wp.pl, bimko@wss.gda.pl +48 58 772 39 50 Osoby zainteresowane członkostwem w Sekcji SCOPol (Skin Care in Organ Transplant Patients - Poland) proszone są o przesyłanie zgłoszenia na adres: dr hab.n.med. Beata Imko-Walczuk, Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, Copernicus - Podmiot Leczniczy sp.z o.o., ul. Powstańców Warszawskich 1-2, 80-101 Gdańsk lub drogą e-mailową na adres: bimko@wp.pl Przeczytaj więcej