Zmarł Pan Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski

Z ogromnym żalem  żegnamy

Profesora dr. hab. med. SŁAWOMIRA MAJEWSKIEGO

wybitnego dermatologa-wenerologa

twórczego naukowca, doskonałego eksperta w zakresie profilaktyki zakażeń HPV

członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 

byłego przewodniczącego Forum Młodych i Sekcji Immunodermatologii PTD

dyrektora Instytutu Wenerologii (1998-2005) oraz kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2005-2021), prorektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008-2016) 

wieloletniego członka Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk 

współzałożyciela i pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV

autora kilkuset międzynarodowych publikacji

współtwórcę szczepionek przeciw HPV 

laureata wielu nagród za działalność naukową

wychowawcę wielu młodych naukowców.

 

ŻEGNAMY WIELKĄ POSTAĆ POLSKIEJ DERMATOLOGII

 

Składamy serdeczne wyrazy współczucia 

Rodzinie i Najbliższym