Program scholarship Eli Lilly wspierający udział młodych dermatologów w kongresie EADV w Madrycie

Podobnie jak w poprzednich latach firma Eli Lilly jest sponsorem programu scholarship dla 137 uczestników kongresu EADV w Madrycie. Program skierowany jest do młodych lekarzy dermatologów lub lekarzy w trakcie specjalizacji (do 35 roku życia), którzy zgłoszą  swoje prace na Kongres. Termin składania aplikacji mija 20 marca. Poniżej link dla wszystkich zainteresowanych.  https://eadvmadrid2019.org/scholarships/eli-lilly-scholarship/