Nicolas Simon Eastern European Experimental Dermatology Collegiality Diploma

Węgierskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz European Society for Dermatological Research ogłaszają konkurs na Nicolas Simon Eastern European Experimental Dermatology Collegiality Diploma. Konkurs jest adresowany do dermatologów <40 roku życia. Nagrodą w konkursie jest możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy naukowej podczas Zjazdu Węgierskiego Towarzystwa Dermatologicznego 16 września 2022 r. w Debreczynie. Szczegóły konkursu znajdują się w załączniku.


ESDR calls for abstract 2022.pdf