Apel Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego zwraca się do członków Towarzystwa z apelem o nietworzenie dodatkowych towarzystw czy stowarzyszeń swoim zakresem działania obejmujących aktywności Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, organizacji o 100. letniej tradycji. Prezydium wyraża przekonanie, że rozdrobnienie organizacji działających w szeroko pojętej dermatologii w naszym kraju wpływa na zatracenie tożsamości PTD w odbiorze społecznym oraz osłabienie pozycji polskiej dermatologii w odbiorze społecznym, w tym organów państwowych, samorządowych czy instytucji samorządu zawodowego lekarzy. Jednocześnie Prezydium ZG PTD przypomina, że Polskie Towarzystwo Dermatologiczne jest otwarte na wszelkie oddolne inicjatywy i umożliwia różnorodne wszelakie aktywności w ramach istniejących już sekcji lub nowo utworzonych sekcji PTD.  

W naszym głębokim przekonaniu, jako zrzeszone i jednolite Towarzystwo, jesteśmy w stanie skuteczniej działać dla dobra i rozwoju polskiej dermatologii i wenerologii.